Z uwagi na dużą ilość danych, mapa może się przez chwilę ładować.
W celu płynnego działania mapy, zainstalowana została wtyczka grupująca dane w zależności od użytego powiększenia.
Zwiększ zoom na mapie aby rozgrupować znaczniki. Można kliknąć na grupę, wówczas mapa sama się powiększy i rozgrupuje elementy.